PiëzoMethodiek

Binnen Piëzo wordt gewerkt met de PiëzoMethodiek, een stappenplan dat wordt ingezet bij de ondersteuning van de deelnemers bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, die te maken hebben met hun talent. Stapsgewijs worden deelnemers in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen en zo hun deelname aan de samenleving te vergroten. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.piezomethodiek.nl

De fases van de PiëzoMethodiek