Partners

De Piëzo TalentenAcademie drijft op betrokkenheid van partners: bedrijven, organisaties en fondsen die ons steunen met het beschikbaar stellen van locaties en geld, het geven van gastlessen en het aanbieden van diensten. Met hun bijdrage kunnen kinderen meedoen aan lessen waarbij ze hun talenten kunnen ontdekken en een beroepsbeeld kunnen ontwikkelen. Een partner verbindt zich aan de volgende doelstelling van de Piëzo TalentenAcademie: Kinderen een breed beeld van de wereld laten zien en hen uitdagen (sociale) grenzen te verleggen, verder te kijken, meer te durven en te doen. We hebben de volgende subdoelstellingen:

  • Talenten van kinderen ontwikkelen
  • Beroepsbeeld verbreden
  • Toekomstige perspectieven van kinderen vormen en verbreden
  • Zelfvertrouwen van kinderen vergroten
  • Kinderen inspireren om te blijven leren voor een kansrijke toekomst