Achtergrond

De Piëzo TalentenAcademie biedt kinderen in de leeftijd van ongeveer 9 t/m 14 jaar uit de wijken Palenstein en Oosterheem kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in samenwerking met inspirerende en talentvolle volwassenen, die als rolmodellen gaan fungeren.

In blokken van zes of zeven weken gaan de kinderen met hun eigen talenten aan de slag, waarbij ze kennis maken met talenten van rolmodellen. De bijeenkomsten zijn in Castellum Palensteyn en PiëzoCentrum Oosterheem, maar werkbezoeken horen er ook bij. Daarbij kan gedacht worden aan het ziekenhuis of een fietsenwerkplaats, maar ook aan de rechtbank of een broodbakkerij. Eigenlijk is alles mogelijk, aansluitend op de PiëzoMethodiek. Ontwikkeling van jonge mensen staat centraal, waarbij gebruik wordt gemaakt van aanwezige of nog te ontwikkelen talenten en daarbij worden passende activiteiten gezocht en gerealiseerd. Kinderen doen nieuwe ervaringen en ideeën op en maken kennis met inspirerende rolmodellen.

Kinderen van de PiëzoTalentenAcademie